Xem chi tiết file PDF sách Hoạt Động Trải Nghiệm 1 - Lớp 1 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh lớp 1 yêu quý!

Sách Hoạt động trải nghiệm 1 gồm 9 chủ đề, mỗi chủ đề có các bài được thực hiện trong các tuần. Mỗi tuần, các em được trải nghiệm thông qua những loại hình hoạt động: sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm theo chủ đề và sinh hoạt lớp.

Hoạt động đánh giá phù hợp với mục tiêu đặt ra theo 3 mức độ: Tốt (thực hiện tốt tất cả các yêu cầu, biểu hiện rõ và thường xuyên); Đạt (thực hiện được các yêu cầu, thể hiện nhưng chưa thường xuyên); Cần cố gắng (chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu, chưa thể hiện rõ và chưa thường xuyên).

Qua hoạt động trải nghiệm, thầy cô giúp các em khám phá được vốn hiểu biết đã có để kết nối với những kinh nghiệm mới mà các em cần nắm được. Các em được thực hành qua việc áp dụng những kinh nghiệm mới vào giải quyết những tình huống có thể gặp trong cuộc sống; sau đó vận dụng những kinh nghiệm mới đó vào cuộc sống hằng ngày ở gia đình và xã hội để hình thành kĩ năng, hành vi, thói quen tích cực, phát triển tình cảm, niềm tin vào các giá trị trong cuộc sống.

Chúc các em trải nghiệm thật vui và thành công!

 

Click để download Sách Giáo Khoa Hoạt Động Trải Nghiệm 1 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống