Xem chi tiết file PDF sách Tự Nhiên Và Xã Hội 1 - Lớp 1 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em yêu quý!

Môn Tự nhiên và Xã hội là môn học bắt buộc được dạy từ lớp 1 đến lớp 3 ở cấp Tiểu học. Môn học giúp các em tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh.

Nội dung sách Tự nhiên và Xã hội 1 là những câu chuyện về hành trình tìm hiểu bản thân, gia đình và khám phá môi trường xung quanh của hai nhân vật chính là Minh và Hoa.

Trong sách, Mặt Trời đáng yêu luôn đồng hành dẫn dắt, nhắc nhở các em trong suốt quá trình khám phá. Các em hãy cùng Mặt Trời, bạn Minh và Hoa:

  • Tham gia các hoạt động học tập;
  • Tham gia các dự án học tập;
  • Tự tạo ra các sản phẩm học tập.

Hãy làm thật tốt những điều trên để trải nghiệm, khám phá thế giới xung quanh, thấy được những điều thú vị và thiết thực với cuộc sống các em nhé!

Chúc các em học vui và đạt kết quả tốt!

 

Click để download Sách Giáo Khoa Tự Nhiên Và Xã Hội 1 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống