Xem chi tiết file PDF vở bài tập Tiếng Việt 1 - Lớp 1 - Tập 2 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai là tài liệu dạy học bổ trợ, được dùng kèm theo sách Tiếng Việt 1, tập hai.

Mỗi bài trong vở này tương ứng với một đơn vị bài học trong sách học sinh, gồm có hai phần: bài tập bắc buộc và bài tập tự chọn. Phần bài tập bắt buộc, giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện trong tiết 11 và tiết 12 hằng tuần, thuộc thời gian quy định của chương trình. Phần bài tập tự chọn, giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện trong thời gian có thể còn lại của tiết 11 và tiết 12 hoặc thời gian tăng thêm theo kế hoạch dạy học của nhà trường.

Tuy vậy, nếu học sinh nào do khả năng hoặc điều kiện thời gian không cho phép thì các em không nhất thiết phải làm hết các bài tập ở phần bắt buộc. Các thầy cô và các em có thể sử dụng sách một sách linh hoạt để đạt được hiệu quả.

Chúc các em học tốt!

Các tác giả

 

Click để download Vở Bài Tập Tiếng Việt 1 - Tập 2 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống