Xem chi tiết file PDF sách Ngữ Văn Nâng Cao 10 - Lớp 10 - Tập 1 của nhà xuất bản Giáo Dục

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các bạn học sinh thân mến!

Sách giáo khoa Ngữ văn Nâng cao Trung học phổ thông bao hàm đầy đủ nội dung của sách giáo khoa Ngữ văn biên soạn theo Chương trình chuẩn, nhưng có thêm phần nâng cao ở một số phương diện nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết, phát huy khả năng tim tòi, sáng tạo về ngôn ngữ và văn học của những học sinh có thiên hướng ngữ văn, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tạo nguồn cho các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Sách giáo khoa Ngữ văn Nâng cao được biên soạn theo hướng tích hợp ba phần Văn học, Tiếng Việt và Làm văn.

Văn học (Đọc văn) là phần lớn nhất, gồm những văn bản đọc chỉnh và đọc thêm. Những văn bản này được chọn trong kho tàng văn học dân tộc và nhân loại. Đọc - hiểu văn bản là một việc khó, nhất là văn bản văn học. Vì thế phải học đọc văn mới hiểu được văn một cách chính xác, sâu sắc. Để rèn luyện năng lực đọc - hiểu văn bản văn học được tốt, sách giáo khoa sắp xếp các tác phẩm, đoạn trích theo thể loại, phù hợp với từng thời kì lịch sử văn học, cung cấp tri thức về tác giả, tác phẩm, chủ thích từ ngữ, nêu câu hỏi hướng dẫn học bài, bổ sung bài tập nâng cao, tri thức đọc - hiểu,... Các bài khái quát về lịch sử văn học, về tác giả tiêu biểu sẽ giúp cho việc hiểu văn học Việt Nam tương đối có hệ thống. Học sinh cũng được cung cấp một số kiến thức lý luận văn học sơ giản để đọc - hiểu văn bản văn học. Các kiến thức ấy sẽ được tích hợp trong hoạt động đọc, tạo thành năng lực đọc một cách đúng đắn, sâu sắc và có văn hoá.

Phần Làm văn nhằm rèn luyện kĩ năng nói, viết cho học sinh. Đó là điều kiện cần thiết để học tập và tham gia vào các hoạt động xã hội. Nội dung phần này chủ yếu là hệ thống bài luyện tập và các bài lí thuyết được viết ngắn gọn nhằm giúp người học thực hành. Ở Trung học phổ thông, học sinh sẽ được ôn lại và nâng cao kĩ năng làm các kiểu văn bản đã học; phần lớn thời gian sẽ tập trung rèn luyện về văn nghị luận, gồm nghị luận xã hội và nghị luận văn học.

Đọc văn và làm văn không tách rời nhau. Đọc - hiểu văn bản tốt sẽ giúp học sinh hiểu cách sắp xếp bố cục, liên kết bài văn, cách hành văn, sử dụng từ ngữ,... do đó sẽ góp phần nâng cao năng lực làm văn. Ngược lại, có năng lực làm văn tốt, học sinh sẽ thuận lợi trong việc đọc - hiểu văn bản, biết cách tóm tắt, khái quát, diễn đạt chính xác những điều tâm đắc khi đọc văn. Kết họp đọc văn và làm văn là một cách học có hiệu quả.

Phục vụ cho việc đọc văn và làm văn, ngoài một số bài lí thuyết giới thiệu đặc điểm loại hình, lịch sử tiếng Việt, phong cách ngôn ngữ, phần Tiếng Việt sẽ cung cấp hệ thống bài tập tích hợp nhằm nâng cao năng lực đọc - hiểu và tạo lập văn bản của học sinh.

Thực hiện nguyên tắc dạy học tích hợp và phát huy tính tích cực, chủ động học tập, sách giáo khoa Ngữ văn Nâng cao chủ trong thiết kế các hoạt động học tập cho học sinh trong tất cả các bài học.

Người ta thường nói: Văn ôn võ luyện mới thành tài. Mong rằng các bạn học sinh biết tận dụng mọi điều kiện thuận lợi mà sách cung cấp để học tập và rèn luyện. Hi vọng các bạn sẽ thu được những kết quả tốt đẹp.

CÁC TÁC GIẢ

 

Click để download Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Nâng Cao 10 - Tập 1 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục