Xem chi tiết file PDF sách Sinh Học Nâng Cao 11 - Lớp 11 của nhà xuất bản Giáo Dục

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Sinh học là một trong những ngành khoa học mũi nhọn ở thế kỉ XXI đang được sự quan tâm không chỉ của giới khoa học mà còn của cả xã hội. Trong sinh học, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu sinh học cơ thể, đã đạt được những thành tựu không chỉ có tầm quan trọng về mặt lý luận mà còn có những giá trị thực tiễn rất lớn lao. Vì vậy, sau khi nghiên cứu sinh học tế bào ở Sinh học 10, tiếp đến các em sẽ tìm hiểu những trí thức sinh học ở cấp độ tổ chức cao hơn: sinh học cơ thể (đa bào) ở Sinh học 11.

Sinh học 11 đề cập tới các nội dung sau:

  • Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật và động vat.
  • Cảm ứng ở thực vật và động vật.
  • Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật.
  • Sinh sản ở thực vật và động vật.

Khi tìm hiểu các lĩnh vực này, các em phải luôn hướng tới nhận thức và giải thích được các vấn đề cơ bản đặt ra:

Các quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng diễn ra ở cơ thể đa bào như thế nào? Chúng có mối quan hệ mật thiết với cấp độ tế bào ra sao? Các quá trình đó có giống và khác nhau ở thực vật và động vật không?

Sự giống nhau và khác nhau giữa thực vật và động vật trong các vấn đề: cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản như thế nào?

Thông qua nghiên cứu các thông tin ở kênh chữ và kênh hình trong sách giáo khoa các em phải cố gắng tự trả lời các lệnh được đưa ra, đó là cách học chủ động, tích cực và có hiệu quả tốt để đạt được mục tiêu của bài, của chương cũng như của toàn chương trình đề ra. Những hình ảnh trong sách giáo khoa do các tác giả tự thiết kế và thu thập từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Nhóm tác giả xin tỏ lòng biết ơn các tác giả của các nguồn tư liệu đó.

Chúc các em thành công.

CÁC TÁC GIẢ

 

Click để download Sách Giáo Khoa Sinh Học Nâng Cao 11 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục