Xem chi tiết file PDF sách Hình Học Nâng Cao 12 - Lớp 12 của nhà xuất bản Giáo Dục

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

NHỮNG ĐIỀU HỌC SINH CẦN CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA

  1. Khi nghe thầy cô giáo giảng bài, luôn luôn có SGK trước mặt. Tuy nhiên không viết, vẽ thêm vào SGK để năm sau các bạn khác có thể dùng được.
  2. Về trình bày, sách giáo khoa có hai mảng: mảng chính và mảng phụ. Mảng chính gồm các định nghĩa, định lí, tính chất.... và thường được đóng khung hoặc có đường viền ở mép trái. Mảng này được in lùi vào trong.
  3. Khi gặp Câu hỏi, cần phải suy nghĩ, trả lời nhanh và đúng.
  4. Khi gặp Hoạt động, phải dùng bút và giấy nháp để thực hiện những yêu cầu mà hoạt động đòi hỏi.

 

Click để download Sách Giáo Khoa Hình Học Nâng Cao 12 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục