Xem chi tiết file PDF sách Mỹ Thuật 2 - Lớp 2 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Sách giáo khoa Mĩ thuật 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, nhằm mục đích giúp gắn kết kiến thức với thực tiễn trong từng hoạt động học của các em.

Sách giáo khoa Mỹ thuật 2 tiếp tục củng cố và phát triển những kiến thức, kĩ năng đã có ở sách Mĩ thuật lớp 1. Nội dung sách được thể hiện trong mười chủ đề thông qua các hoạt động học tập Quan sát - Thể hiện - Thảo luận - Vận dụng để từ đó tạo nên các sản phẩm mĩ thuật về các chủ đề thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường... Những nội dung trong cuốn sách này sẽ giúp học sinh hình thành kĩ năng của môn Mĩ thuật, đồng thời góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển năng lực chung cũng như các phẩm chất chủ yếu phù hợp với học sinh lớp 2.

Chúc các em học tập thật vui và đạt kết quả tốt.

 

Click để download Sách Giáo Khoa Mỹ Thuật 2 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống