Xem chi tiết file PDF sách bài tập Tiếng Anh 2 - Lớp 2 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Để giúp các em học sinh lớp 2 học tốt tiếng Anh qua bộ sách Tiếng Anh 2 - Sách học sinh, chúng tôi biên soạn cuốn Tiếng Anh 2 - Sách bài tập. Cuốn sách được biên soạn theo phương pháp dạy học tiếng Anh hiện đại, với sự hợp tác về chuyên môn và kĩ thuật giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Macmillan Education Limited. Mục tiêu chính của cuốn sách là giúp học sinh ôn tập, củng cố và từng bước nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trên cơ sở sách học sinh.

Tiếng Anh 2 - Sách bài tập gồm 16 đơn vị bài tập, bám sát 16 đơn vị bài học trong sách học sinh. Mỗi đơn vị bài tập có các nội dung sau:

  1. Look and match: Giúp học sinh ôn lại và nhận biết nghĩa của các từ cơ bản thông qua các tranh.
  2. Listen and circle/Listen and number: Giúp học sinh luyện nghe hiểu trong các tình huống giao tiếp.
  3. Look and write: Giúp học sinh luyện cách viết các con chữ cơ bản.
  4. Look and write. Then say: Giúp học sinh luyện cách viết các con chữ trong các từ cơ bản và đọc được các từ đó.
  5. Read and match/circle/tick: Giúp học sinh củng cố và phát triển kỹ năng đọc hiểu các câu đơn giản.
  6. Game: Giúp học sinh củng cố vốn từ vựng, phát triển các kĩ năng đọc và nói thông qua các hoạt động, trò chơi sáng tạo và vui nhộn.
  7. Project: Là một ‘Dự án’ đơn giản, giúp học sinh ôn lại các từ đã học thông qua các hoạt động để phát huy tính chủ động, sáng tạo, cá nhân hoá trong các linh huống thực tế.

Toàn bộ phần audio của sách bài tập được đăng tải trên ứng dụng sachmem.vn để giáo viên và học sinh sử dụng miễn phí trong quá trình luyện nghe theo các bài tập trong sách.

Tập thể các tác giả hi vọng cuốn sách là tài liệu học tập bổ ích và lí thủ, giúp học sinh ôn tập và củng cố năng lực ngôn ngữ, làm nền tảng để học sinh tiếp tục học tốt Tiếng Anh các lớp sau.

Các tác giả

 

Click để download Sách Bài Tập Tiếng Anh 2 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống