Xem chi tiết file PDF vở bài tập Tự Nhiên Và Xã Hội 2 - Lớp 2 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 được biên soạn nhằm giúp các em thực hiện các hoạt động học tập đa dạng trong quá trình học môn Tự nhiên và Xã hội 2.

Các dạng bài tập trong vở gồm các bài tập như đánh dấu, nối hình, vẽ, tô màu, viết vào chỗ chấm, đánh dấu vào ô trống,... giúp củng cố kiến thức, rèn luyện các kĩ năng học tập cũng như phát triển năng lực môn học. Vì vậy, các em có thể sử dụng vở bài tập này khi tự học hoặc ôn tập.

Hi vọng cuốn Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 sẽ là người bạn đồng hành gắn bó với các em trong suốt năm học.

Chúc các em học tập chăm chỉ và thành công nhé!

CÁC TÁC GIẢ

 

Click để download Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội 2 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống