Xem chi tiết file PDF sách Giáo Dục Thể Chất 3 - Lớp 3 của nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Sách Giáo dục thể chất 3 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của các em. Các nội dung và hình thức tập luyện được trình bày theo hướng mở nhưng vẫn đảm bảo tính kế thừa từ lớp 2 và tính phù hợp với học sinh lớp 3, vẫn giữ phương châm lấy người học làm trung tâm, phát huy tối đa năng lực và phẩm chất của người học.

Cuốn sách giúp các em bước đầu biết lựa chọn môi trường tự nhiên có lợi trong tập luyện; thực hiện được một số kĩ năng cơ bản về đội hình đội ngũ, bài tập thể dục, tư thế vận động cơ bản và những động tác làm quen với thể dục nhịp điệu hoặc bóng đá.

Trong mỗi bài học, thông qua các hình vẽ sinh động, sách sẽ giúp các em nhận biết các động tác mới, hình thức tập luyện, trò chơi vận động, tạo điều kiện để các em thường xuyên tập luyện với bạn bè và người thân giúp nâng cao sức khoẻ bản thân.

Hi vọng cuốn sách sẽ là một người bạn đồng hành cùng các em trong tập luyện và học tập môn Giáo dục thể chất.

Trân trọng.

NHÓM TÁC GIẢ

 

Click để download Sách Giáo Khoa Giáo Dục Thể Chất 3 - Nhà Xuất Bản Chân Trời Sáng Tạo