Xem chi tiết file PDF sách Hoạt Động Trải Nghiệm 3 - Lớp 3 của nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh lớp 3 thân mến!

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 3 được biên soạn nhằm giúp các em phát triển phẩm chất và năng lực để làm chủ bản thân, hiểu và thích ứng với môi trường sống, từ đó có những hành động, thói quen phù hợp giúp các em ngày càng tiến bộ, thành công.

Nội dung sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 3 được thiết kế thành 9 chủ đề tương ứng với 9 tháng của năm học. Mỗi chủ đề được thực hiện theo ba loại hình Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp và Hoạt động giáo dục theo chủ đề.

Trong quá trình thực hiện mỗi chủ đề, các em sẽ được trải nghiệm với nhiều hoạt động khác nhau như trò chơi, kể chuyện, diễn đàn, thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc, điều tra, lập kế hoạch, làm sản phẩm, trình diễn thời trang, biểu diễn văn nghệ, lao động công ích,...

Để phát triển năng lực và phẩm chất một cách tốt nhất, các em hãy tích cực, chủ động, hợp tác với nhau trong suốt quá trình trải nghiệm và sẵn sàng trình bày, trao đổi, thảo luận, nêu ý kiến, thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của bản thân,...

Các thầy, cô giáo và phụ huynh sẽ cùng đồng hành giúp các em thực hiện hoạt động trải nghiệm, điều chỉnh, rèn luyện các kĩ năng, góp phần hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực.

Chúc các em luôn hăng say và tìm thấy nhiều niềm vui trong mỗi chủ đề hoạt động.

CÁC TÁC GIẢ

 

Click để download Sách Giáo Khoa Hoạt Động Trải Nghiệm 3 - Nhà Xuất Bản Chân Trời Sáng Tạo