Xem chi tiết file PDF sách Âm Nhạc 3 - Lớp 3 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Môn Âm nhạc tiếp tục đồng hành với các em khi lên lớp Ba. Chúng ta sẽ được học các bài hát, được nghe hát, nghe nhạc, đọc nhạc và biết thêm những câu chuyện âm nhạc lí thú,...

  1. Cấu trúc sách giáo khoa Âm nhạc 3

Sách được trình bày theo 8 chủ đề, mỗi chủ đề đều có một bài hát và một số mạch nội dung khác nhau như: Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Thường thức âm nhạc.

Với mỗi nội dung, sách dùng một hình vẽ biểu trưng để các em dễ nhận biết:

Hát

Nghe nhạc

Đọc nhạc

Nhạc cụ

Thường thức âm nhạc

Sau khi học các nội dung âm nhạc, các em sẽ được học cách Vận dụng - Sáng tạo để biến những điều đã học thành năng lực của chính mình,

  1. Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa Âm nhạc 3

Dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của thầy, cô giáo trên lớp, khi về nhà các em có thể theo dõi sách giáo khoa để tự học, luyện tập, thực hành.

Sách giáo khoa Âm nhạc 3 trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Từ việc tổ chức hoạt động học của các em đến sự gắn kết kiến thức với thực tiễn trong và ngoài nhà trường đều hướng tới mục tiêu đó.

Để có thể dùng sách trong nhiều năm học, các em không nên viết, vẽ, tô màu vào sách giáo khoa.

 

Click để download Sách Giáo Khoa Âm Nhạc 3 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống