Xem chi tiết file PDF sách bài tập Lịch Sử Và Địa Lý 6 - Lớp 6 - Phần Địa Lý của nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến,

Cuốn sách Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 (phần Địa lí) (bộ sách Chân trời sáng tạo) sẽ giúp các em tiếp nhận và vận dụng kiến thức của sách giáo khoa vào thực tiễn.

Để các em tiện theo dõi và học tập, các bài tập được trình bày theo thứ tự các bài trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lý 6 (phần Địa lí).

Cuốn sách bao gồm các bài tập ôn luyện dưới nhiều dạng: trắc nghiệm, điển khuyết, về sơ đồ, biểu đồ,...; những bài tập tình huống vận dụng, liên hệ thực tiễn để các em thể hiện khả năng vận dụng sáng tạo trong cuộc sống. Sách bài tập có hình ảnh đi kèm, tuy nhiên, để hoàn thành một số bài tập, các em sẽ cần dùng nội dung và kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6.

Cuốn sách này sẽ góp phần giúp các em hoàn thành việc học tập và hình thành năng lực địa lí ở trường phổ thông. Chúc các em học tốt.

Các tác giả

 

Click để download Sách Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lý 6 - Phần Địa Lý - Nhà Xuất Bản Chân Trời Sáng Tạo