Xem chi tiết file PDF sách bài tập Toán 6 - Lớp 6 - Tập 2 của nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với Sách giáo khoa Toán 6 và Sách giáo viên Toán 6 (bộ sách Chân trời sáng tạo), nhóm tác giả bộ sách giáo khoa biên soạn cuốn Bài tập Toán 6 (tập một, tập hai) nhằm giúp học sinh rèn luyện kiến thức và các kĩ năng cơ bản phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018.

Nội dung sách Bài tập Toán 6 bám sát theo Sách giáo khoa, đặc biệt thể hiện tinh thần tích hợp và phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh Cấu trúc sách tương ứng với Sách giáo khoa Toán 6, Tập hai bao gồm năm chương:

Chương 5: Phân số

Chương 6: Số thập phân

Chương 7: Hình học trực quan - Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên

Chương 8: Hình học phẳng - Các hình hình học cơ bản

Chương 9: Một số yếu tố xác suất

Mỗi chương bao gồm nhiều bài học. Mỗi bài học gồm các phần như sau:

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

BÀI TẬP MẪU

BÀI TẬP

Cuối mỗi chương là phần LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.

Rất mong nhận được góp ý của quý thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh để sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Các tác giả

 

Click để download Sách Bài Tập Toán 6 - Tập 2 - Nhà Xuất Bản Chân Trời Sáng Tạo