Xem chi tiết file PDF sách Giáo Dục Thể Chất 6 - Lớp 6 của nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Môn Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh,

Trên cơ sở đó, sách giáo khoa Giáo dục thể chất 6 được tổ chức biên soạn sử dụng phương pháp giáo dục tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên là người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn tập luyện. Các bài học được thiết kế với nội dung đơn giản, phù hợp với đặc điểm tâm sinh li lứa tuổi. Kiến thức môn học được thể hiện thông qua các hình ảnh trực quan, phân tích rõ ràng, dễ hiểu và các trò chơi vận động được mô tả, hướng dẫn thực hiện chi tiết.

Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao là yếu tố quan trọng góp phần giữ gìn và nâng cao sức khoẻ. Các em có thể sử dụng các trò chơi vận động được giới thiệu trong sách để tự rèn luyện, kết hợp luyện tập cùng với bạn bè, người thân để tạo dựng cuộc sống lành mạnh, vui khoẻ.

Mong rằng sách luôn là người bạn đồng hành cùng các em trong việc rèn luyện một vóc dáng cân đối và một cơ thể khoẻ mạnh!

Trân trọng!

 

Click để download Sách Giáo Khoa Giáo Dục Thể Chất 6 - Nhà Xuất Bản Chân Trời Sáng Tạo