Xem chi tiết file PDF sách bài tập Âm Nhạc 6 - Lớp 6 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh lớp 6 thân mến!

Bài tập Âm nhạc 6 bám sát nội dung các mạch: Hát, Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Lí thuyết âm nhạcThường thức âm nhạc của 8 chủ đề trong sách giáo khoa Âm nhạc 6, trên cơ sở các mục tiêu và yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học Âm nhạc 2018.

Hệ thống bài tập bao gồm các dạng: trắc nghiệm, tự luận, thực hành - luyện tập với các yêu cầu về kĩ năng ở mức độ cơ bản, mở rộng, nhằm hướng tới mục tiêu tiếp tục hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực, đặc biệt là năng lực thực hành âm nhạc của mỗi cá nhân. Đây chính là cơ sở giúp các em ngày càng tự tin, chủ động và sáng tạo âm nhạc theo ý thích của mình.

Ngoài ra, ở một số bài tập còn giúp các em mở rộng các hiểu biết chung, khả năng tự học, tương tác qua các trải nghiệm của môn học, có sự tích hợp các hiểu biết về lĩnh vực văn hoá, xã hội và gắn kết với đời sống. Bài tập Âm nhạc 6 được trình bày rõ ràng, mạch lạc, giúp các em dễ dàng khi thực hiện các bài tập ở hình thức cá nhân, linh hoạt khi làm bài tập nhóm hay tương tác với người thân để tăng cường hiệu quả của môn học. Chúc các em học tập thật vui!

NHÓM TÁC GIẢ

 

Click để download Sách Bài Tập Âm Nhạc 6 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống