Xem chi tiết file PDF sách bài tập Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Lớp 6 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 được thiết kế theo trình tự Các chủ đề trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 với nhiều dạng nhiệm vụ khác nhau: trắc nghiệm khách quan, tự luận, xử lí tình huống, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch hoạt động, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động,... Nội dung các nhiệm vụ gần gũi với thực tiễn cuộc sống và bám sát yêu cầu cần đạt của các chủ đề. Hoàn thành những nhiệm vụ trong sách sẽ giúp các em:

- Vận dụng, củng cố, kiểm nghiệm những tri thức mới, kinh nghiệm mới đã lĩnh hội được qua các hoạt động trải nghiệm trên lớp cũng như hoạt động trải nghiệm ở gia đình, cộng đồng và xã hội. Trên cơ sở đó, rèn luyện một số kĩ năng cần thiết và phù hợp với khả năng của học sinh lớp 6 như: kĩ năng tư duy, kĩ năng lập và thực hiện kế hoạch, kĩ năng giải quyết vấn để, kĩ năng điều chỉnh và rèn luyện hành vi, kĩ năng sinh tồn, kĩ năng đánh giá, hình thành thói quen tích cực,...

- Lưu lại những kiến thức, kĩ năng các em đã học và rèn luyện được qua mỗi chủ đề dưới dạng các nhiệm vụ sẽ giúp các em có cơ sở để tự đánh giá và đánh giá quá trình hoạt động trải nghiệm.

Hi vọng rằng, cuốn Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 sẽ trở thành người bạn đồng hành thân thiết và mang đến cho các em nhiều trải nghiệm lí thú, bổ ích trên chặng đường đầu tiên của cuộc hành trình ở cấp Trung học cơ sở.

 

Click để download Sách Bài Tập Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống