Xem chi tiết file PDF sách Công Nghệ 6 - Lớp 6 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Trong mối quan hệ giữa khoa học và Công nghệ, khoa học huớng tới khám phá, tìm hiểu, giải thích thế giới, còn công nghệ, dựa trên những thành tựu của khoa học, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, cải tạo thế giới, định hình môi trường sống của con người.

Sách giáo khoa Công nghệ 6 với chủ đề Công nghệ trong gia đình, một nội dung quan trọng của giáo dục Công nghệ phổ thông, phản ánh thế giới công nghệ đa dạng phong phú và liên tục phát triển trong môi trường gia đình. Học Công nghệ 6, các em sẽ được tiếp cận, khám phá những điều || thủ và bổ ich về nơi chúng ta ở, về những thực phẩm chúng ta ăn, những trang phục mỗi người mặc hằng ngày, về những sản phẩm công nghệ phổ biến trong mỗi gia đình Việt. Những hiểu biết trên rất có ý nghĩa để mỗi người có được cuộc sống tiện nghi và khoa học, để mỗi thiết bị công nghệ trong gia đình được sử dụng đúng cách, tiết kiệm và an toàn. Không chỉ vậy, với Công nghệ 6, các em còn có cơ hội rèn luyện và phát triển những phẩm chất cao quý của người Việt Nam, những năng lực cốt lõi của thế kỉ XXI, những cở sở đảm bảo cho mọi người có được sự thành công trong công việc và cuộc sống.

Sách giáo khoa Công nghệ 6 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, từ cách gắn kết kiến thức với thực tiễn đến cách tổ chức hoạt động học của các em học sinh,... Nội dung các bài học trong sách tạo thuận lợi cho học sinh tự khám phá để tìm hiểu và vận dụng kiến thức. Các hoạt động luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, ở trên lớp khuyến khích học sinh tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo. Hệ thống câu hỏi, bài tập, hoạt động, trong các bài học tập trung vào đánh giá kĩ năng thực hành và vận dụng kiến thức vào nhận thức và thực tiễn của học sinh, Hãy bắt đầu hành trình chinh phục thể giới công nghệ trong gia đình để cảm nhận sự khác biệt về những giá trị thực tiễn của môn Công nghệ mang lại cho bản thân Và nhận ra rằng Công nghệ là môn học nhẹ nhàng - hấp dẫn - thiết thực. Chúc các em thành công!

 

Click để download Sách Giáo Khoa Công Nghệ 6 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống