Xem chi tiết file PDF sách bài tập Tiếng Anh 6 - Lớp 6 - Tập 1 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

TIẾNG ANH 6 - SÁCH BÀI TẬP, tập một được biên soạn để giúp học sinh củng cố và mở rộng kiến thức, ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp tiếng Anh các em đã học trong Tiếng Anh 6 - Sách học sinh, tập một. Sách gồm 6 đơn vị bài tập ứng với 6 đơn vị bài học trong Tiếng Anh 6-Sách học sinh, tập một và 2 bài tự kiểm tra (Test yourself).

MỌI ĐÓN VỊ BÀI TẬP GỒM 5 PHẢN:

  • PRONUNCIATION củng cố khả năng phát âm, khả năng nhận biết của học sinh về những âm phát âm giống nhau và những âm được phát âm khác nhau trong từ
  • VOCABULARY & GRAMMAR củng cố những từ và câu trúc ngữ pháp học sinh đã học và mở rộng khối lượng tử vựng của các em thông qua các dạng bài tập khác nhau.
  • SPEAKING củng cố khả năng nói học sinh đã học thông qua các hình thức như: nhìn (sơ đồ, tranh, v,v.) và thực hành nói, điển thông tin vào hội thoại và thực hành nói, viết và thực hành nói, trả lời các câu hỏi thông qua nói, v.v.
  • READING củng cố và phát triển kĩ năng đọc hiểu của học sinh ở cấp độ đoạn văn và đoàn thoại ngắn thông qua các hình thức đọc và chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống, đọc và tự tìm từ đủng để điền vào chỗ trống, đọc và trả lời câu hỏi, v.v.
  • WRITING củng cố kĩ năng viết đoạn văn của học sinh về những chủ để các em đã học.

TEST YOURSELF 1TEST YOURSELF 2 giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức và những yêu cầu vẽ kĩ năng các em đã học sau mỗi 3 đơn vị bài học, đồng thời làm quen với các dạng bài kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Các bài tập trong Tiếng Anh 6 - Sách bài tập, tập một đa dạng, phong phú, bám sát ngữ pháp, từ vựng và chủ để trong Tiếng Anh 6 -Sách học sinh, tập một. Sách có nhiều tranh minh hoạ sinh động nhằm hỗ trợ học sinh liên hệ hình ảnh với từ ngữ và tình huống trong khi làm bài tập và thực hành giao tiếp.

Tập thể tác giả hi vọng Tiếng Anh 6 - Sách bài tập, tập một sẽ là một phương tiện hỗ trợ tốt cho học sinh lớp 6 học tiếng Anh.

Chúc các em học tiếng Anh thành công!

CÁC TÁC GIẢ

 

Click để download Sách Bài Tập Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống