Xem chi tiết file PDF sách Công Nghệ 7 - Lớp 7 của nhà xuất bản Giáo Dục

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Công nghiệp là một ngành sản xuất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có nhiệm vụ cung cấp lương thực, thực phẩm để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội, cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp và xuất khẩu.

Nước ta là một nước có truyền thống làm nông nghiệp. Với điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi, con người Việt Nam cần cù, chăm chỉ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, vì vậy trước mắt cũng như lâu dài, nông nghiệp ở nước ta vẫn có một vị trí đáng kể trong nền kinh tế quốc dân.

Việc trang bị cho học sinh những kiến thức, kĩ năng cơ bản về nông nghiệp là rất cần thiết để các em có một số hiểu biết về một lĩnh vực sản xuất quan trọng của nước ta, cũng như bước đầu chuẩn bị hành trang cho các em tiếp tục học lên trong lĩnh vực nông nghiệp,

Sách giáo khoa Công nghệ 7 Trung học cơ sở được biên soạn với 4 phần: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản. Ở đây các em sẽ được học những kiến thức phổ thông, cơ bản, những nguyên lý kĩ thuật và những quy trình sản xuất về cây trồng, vật nuôi; được thực hiện những thao tác kĩ thuật đơn giản trong mỗi quy trình sản xuất và tiếp cận với những tiến bộ kĩ thuật mới đang được áp dụng trong sản xuất. Với những điều được học, các em sẽ có cơ sở để học lên một cách vững chắc, đồng thời cũng có thể áp dụng trong sản xuất và đời sống.

Trong quá trình học tập đòi hỏi các em phải chủ động tìm hiểu, phát hiện để nắm vững kiến thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

 

Click để download Sách Giáo Khoa Công Nghệ 7 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục