Xem chi tiết file PDF sách Công Nghệ 9 - Lớp 9 của nhà xuất bản Giáo Dục

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo khoa Công nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà được biên soạn nối tiếp và phát triển liên thông với phần kĩ thuật điện của Công nghệ 8.

Sau khi học xong Công nghệ 8 các em đã có được những kiến thức cơ bản về đồ dùng điện và mạng điện trong nhà, hiểu biết ban đầu về thiết kế và lắp đặt mạch điện.

Công nghệ 9 được xây dựng dưới dạng mô đun kĩ năng nghề, trong đó có mô đun “Lắp đặt mạng điện trong nhà” nhằm mang lại cho các em những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết của từng lĩnh vực nghề nghiệp, hình thành và rèn luyện cho các em thói quen làm việc chính xác, khoa học, theo tác phong công nghiệp.

Nội dung mộ đụn “Lắp đặt mạng điện trong nhà” được thiết kế chủ yếu là thực hành nhằm hình thành và rèn luyện cho các em một số kĩ năng lao động nghề nghiệp để các em làm quen với nghề điện. Với những điều được học, các em có thể áp dụng trong sản xuất và cuộc sống hàng ngày, đồng thời góp phần giúp các em lựa chọn hướng đi thích hợp sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.

CÁC TÁC GIẢ

 

Click để download Sách Giáo Khoa Công Nghệ 9 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục