Xem chi tiết file PDF sách Tiếng Anh 9 - Lớp 9 của nhà xuất bản Giáo Dục

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Tiếng Anh 9 dành cho các em học sinh lớp 9, cấp trung học cơ sở, đã học qua các cuốn sách củng bộ: Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 7 và Tiếng Anh 8, hoặc các chương trình khác có trình độ tương đương.

Tiếng Anh 9 nhằn tiếp tục nâng cao trình độ tiếng Anh của các cm bằng cách phối hợp rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cao hơn, thông qua các bài học có nội dung phong phú, sinh động.

Tiếng Anh 9 gồm 10 đơn vị bài học (unit) cho khoảng 60 tiết học trên lớp. Mỗi đơn vị bài học bao gồm các mục sau:

  1. Getting started: nhằm khai thác vốn từ vựng, cấu trúc và kiến thức có sẵn của học sinh liên quan đến nội dung chủ điểm bài học; là bước gây hứng thú, chuẩn bị cho bài học mới.
  2. Listen and read: là một bài khoá nhằm giới thiệu nội dung chủ điểm, ngữ pháp, từ vựng hoặc các chức năng giao tiếp trong đời sống hằng ngày. Phần này sẽ có các câu hỏi hoặc các yêu cầu bài tập kiểm tra mức độ hiểu bài đồng thời giúp các em chú ý vào những nội dung thông tin và ngữ liệu chính của bài.
  3. Speak: là phần luyện nói, giúp các em tập sử dụng các cấu trúc và từ vựng để thực hiện các mục đích giao tiếp khác nhau có liên quan đến nội dung chủ đề bài học.
  4. Listen: là bài luyện nghe hiểu có liên quan đến chủ đề bài học, một mặt nhằm củng cố các cấu trúc, tử vựng đã học; mặt khác nhằm bước đầu giúp các em rèn luyện kĩ năng nghe nhiều để lấy thông tin, phục vụ cho các mục đích trong đời sống.
  5. Read: là bài đọc hiểu, nhằm tái tạo và mở rộng nội dung chủ điểm, mở rộng cấu trúc, tử vựng, đồng thời phát triển kĩ năng đọc hiểu cho các em.
  6. Write: là bài tập viết, giúp các em củng cố lại những ngữ liệu đã học, đồng thời giúp các em học cách diễn đạt các nội dung giao tiếp qua ngôn ngữ viết và làm quen với một số thể loại viết đơn giản phục vụ cho các mục đích giao tiếp hàng ngày.
  7. Language focus: là những bài tập ngữ pháp giúp các em luyện tập, củng cố và hệ thống lại các cấu trúc trọng tâm của bài.

Cuối sách là phần tóm tắt ngữ pháp và bảng từ vựng.

Đi kèm với cuốn sách này có băng ghi âm do người bản ngữ đọc, gồm nội dung các bài luyện nghe hiểu và các bài khoá trong sách để các em có thể luyện thêm về nghe, phát âm; một cuốn sách bài tập để các con luyện tập sử dụng ngữ liệu và củng cố bài.

Chúng tôi hi vọng cuốn sách sẽ đem lại nhiều điều bổ ích cho các em.

 

Click để download Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục