Xem chi tiết file PDF sách Giáo Dục Thể Chất 1 - Lớp 1 của nhà xuất bản Cánh Diều

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc, được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12, góp phần phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phát triển tầm vóc và thể lực, là cơ sở để phát triển toàn diện cho học sinh. Cuốn sách giáo khoa Giáo dục thể chất 1 đã lựa chọn những bài tập, những động tác phù hợp với lứa tuổi nhằm giúp các em tiếp thu nhanh và vận dụng những kĩ năng đã được trang bị vào trong học tập và sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, còn giúp các em hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao và biết cách chăm sóc sức khoẻ cho bản thân.

Cuốn sách được chia thành ba phần cơ bản, đó là: Kiến thức chung, Vận động cơ bản và Thể thao tự chọn, trong đó có các chủ đề được biên soạn thành 27 bài học. Cấu trúc chung của mỗi bài học bao gồm: Mở dầu, Kiến thức mới, Luyện tập và Vận dụng. Cấu trúc này đảm bảo cho các em luôn tích cực tham gia các hoạt động tập luyện, tự mình trải nghiệm dưới sự tổ chức, hướng dẫn của thầy cô giáo.

 

Click để download Sách Giáo Khoa Giáo Dục Thể Chất 1 - Nhà Xuất Bản Cánh Diều