Xem chi tiết file PDF vở bài tập Đạo Đức 1 - Lớp 1 của nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Vở bài tập Đạo đức 1 là tài liệu bổ trợ cho Sách giáo khoa Đạo đức nhằm giúp học sinh luyện tập, củng cố, mở rộng thêm kiến thức trong giờ học.

Để phát triển những trải nghiệm cá nhân cần thiết nhưng nhẹ nhàng, gần gũi, sinh động, không nặng nề về kiến thức, vở bài tập Đạo đức 1 chủ yếu gồm các dạng bài tập: xem hình để lựa chọn các phương án đúng/sai, nên/không nên, đồng tình/không đồng tình, giải các bài tập nối chữ - hình, điền khuyết, trắc nghiệm, xử lý tình huống

Nội dung các bài tập trong vở bài tập Đạo đức 1 được thiết kế bám sát những mức độ yêu cầu cần đạt của chương trình dạy học Đạo đức lớp 1: chú trọng tăng cường khả năng nhận diện khám phá và thực hành qua những nhiệm vụ gắn với thực tiễn đời sống, phù hợp với lứa tuổi và đặc điểm tâm lí, thể chất học sinh.

Hi vọng tài liệu này sẽ giúp việc dạy học môn Đạo đức đảm bảo được sự kết nối giữa giáo viên với phụ huynh, giữa kiến thức với quá trình hình thành, phát triển phầm chất, năng lực học sinh.

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo và quý phụ huynh đệ và bài tập Đạo đức 1 ngày càng hoàn thiện hơn.

 

Click để download Vở Bài Tập Đạo Đức 1 - Nhà Xuất Bản Chân Trời Sáng Tạo