Xem chi tiết file PDF sách Sinh Học Nâng Cao 12 - Lớp 12 của nhà xuất bản Giáo Dục

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Sinh học là một trong những ngành khoa học mũi nhọn ở thể kỉ XXI, đang được sự quan tâm không chỉ của giới khoa học mà còn của cả xã hội. Trong sinh học, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu Di truyền học, Tiến hoá và Sinh thái học, đã đạt được những thành tựu không chỉ có tầm quan trọng về mặt lí luận mà còn có những giá trị thực tiễn rất lớn lao. Vì vậy, sau khi nghiên cứu sinh học tế bào ở Sinh học 10, sinh học cơ thể ở Sinh học 11, tiếp đến các em sẽ tìm hiểu những tri thức sinh học chủ yếu ở cấp độ tổ chức cao hơn: quần thế, loài, quần xã... Đó là nội dung cơ bản của Sinh học 12. Cụ thể Sinh học 12 đề cập tới các nội dung sau:

  • Di truyền học.
  • Tiến hoá.
  • Sinh thái học.

Khi tìm hiểu các lĩnh vực này, các em phải luôn hướng tới nhận thức và giải thích được các vấn đề cơ bản đặt ra:

  • Vì sao con sinh ra giống bố, mẹ về đại thể nhưng khác về chi tiết?
  • Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất diễn ra như thế nào và bị chi phối bởi các quy luật nào?
  • Mối tương tác giữa các nhân tố sinh thái trong môi trường với các cấp độ tổ chức sống như thế nào?
  • Những tri thức về di truyền học, tiến hoá và sinh thái học có tầm quan trọng như thế nào đối với thực tiễn?

Thông qua nghiên cứu các thông tin ở kênh chữ và kênh hình trong sách giáo khoa, các em phải cố gắng tự trả lời các lệnh hoạt động trong bài, đó là cách học chủ động, tích cực và có hiệu quả tốt để đạt được mục tiêu của bài, của chương cũng như của toàn chương trình đề ra.

Những hình ảnh trong sách giáo khoa do các tác giả tự thiết kế và thu thập từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Nhóm tác giả sách giáo khoa xin cảm ơn các tác giả của các nguồn tư liệu đó.

Chúc các em thành công!

CÁC TÁC GIẢ

 

Click để download Sách Giáo Khoa Sinh Học Nâng Cao 12 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục