Xem chi tiết file PDF sách bài tập Giáo Dục Công Dân 6 - Lớp 6 của nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Sách Bài tập Giáo dục Công dân 6 là tài liệu bổ trợ cho sách giáo khoa Giáo dục Công dân 6 (bộ sách Chân trời sáng tạo), nhằm giúp học sinh luyện tập, củng cố, mở rộng kiến thức trong giờ học, góp phần đảm bảo sự kết nối giữa giáo viên với phụ huynh, giữa kiến thức với quá trình thực hành, vận dụng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Sách Bài tập Giáo dục Công dân 6, gồm các dạng bài tập: lựa chọn các câu trả lời đúng, điền vào chỗ trống, xử lý tình huống, sắm vai, các bài nối ý để tìm được đáp án đúng,... Nội dung các bài tập được thiết kế bám sát sách giáo khoa Giáo dục công dân 6 (bộ sách Chân trời sáng tạo), chú trọng tăng cường khả năng nhận diện, khám phá, thực hành, vận dụng kiến thức qua những nhiệm vụ học tập gắn với thực tiễn đời sống, phù hợp với lứa tuổi, đặc điểm tâm sinh lí, thể chất của học sinh lớp 6.

Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp về nội dung, hình thức của cuốn sách để sách bài tập Giáo dục công dân 6 có chất lượng tốt hơn.

Sách Bài tập Giáo dục công dân 6 sẽ giúp các thầy, cô giáo có thêm nhiều sự gợi ý, lựa chọn trong việc tổ chức dạy học. Chúc các thầy, cô giáo dạy tốt và các em học sinh học tốt.

Trân trọng cảm ơn

TẬP THỂ TÁC GIẢ

 

Click để download Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân 6 - Nhà Xuất Bản Chân Trời Sáng Tạo