Xem chi tiết file PDF sách Giáo Dục Công Dân 6 - Lớp 6 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh yêu quý!

Sách giáo khoa Giáo dục Công dân 6 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Sách sẽ giúp các em có những tri thức cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế và pháp luật qua 12 bài học.

Sách giáo dục các em niềm tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ, tình yêu thương đối với con người; siêng năng, kiên trì trong học tập và trong công việc, tôn trong sự thật tự lập trong cuộc sống tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí; giúp các em biết tự nhận thức bản thân; Có kĩ năng ứng phó với một số tình huống nguy hiểm trong cuộc sống. Có những hiểu biết về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về quyền trẻ em.

Từ những tri thức đã khám phá, các em sẽ nhận xét, đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác, tự điều chỉnh, phát triển bản thân và nhắc nhở người khác điều chỉnh thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức và các quy định của pháp luật.

Chúc các em có những giờ học vui vẻ và bổ ích.

 

Click để download Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 6 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống