Xem chi tiết file PDF sách Tiếng Việt 3 - Lớp 3 - Tập 1 của nhà xuất bản Cánh Diều

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em yêu quý!

Quyển sách này là người bạn mới của các em ở lớp 3.

Sách gồm 15 bài học chính, 2 bài ôn tận giữa học kì và 2 bài ôn tận cuối học kì. Mỗi bài học chính đều hướng dẫn em đọc, viết và nghe, nói tiếng Việt theo một chủ điểm. Các bài học cũng giúp em tập vận dụng những điều đã học vào đời sống tự đánh giá kết quả học tập của mình.

Những câu chuyện, bài thơ, bài văn, bài tận cùng tranh ảnh sinh động trong sách còn giúp em hiểu biết đầy đủ hơn về cuộc sống và về chính bản thân em. Các bài học ấy cũng để dưỡng cho cm nhũng đức tính và kĩ năng sống cần thiết.

Chúc các em đạt được nhiều kết quả tháng năm học mới.

Các em nhớ giữ sách sạch đẹp và đừng viết, vẽ vào sách nhé!

Các tác giả

 

Click để download Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 3 - Tập 1 - Nhà Xuất Bản Cánh Diều