Xem chi tiết file PDF sách Mỹ Thuật 6 - Lớp 6 của nhà xuất bản Cánh Diều

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo khoa Mĩ thuật 6 được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông qua các hoạt động học tập, qua cách tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại, sách Mĩ thuật 6 hưởng đến mục tiêu hình thành, phát triển ở học sinh năng lực mĩ thuật, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn để sáng tạo. Nội dung giáo dục tích hợp lịch sử mĩ thuật thời tiền sử và cổ đại ở Việt Nam và trên thế giới góp phần hình thành ở học sinh ý thức kế thửa, phát huy các giá trị văn hoá, nghệ thuật, tiếp cận giá trị thẩm mĩ của thời đại. Nội dung giáo dục tích hợp các lĩnh vực khoa học ở phổ thông trở thành nền tảng cho việc phát triển các phẩm chất: yêu thước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Cấu trúc các phần trong bài học sẽ giúp các em học sinh từng bước hình thành hiểu biết về mối liên hệ giữa mĩ thuật với đời sống, nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu nghệ thuật, phát triển năng lực tự chủ và tự học, có ý thức định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

Trong cuốn sách này, bên cạnh các mảng mĩ thuật tạo hình như hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, các em sẽ được làm quen với những bài học về thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ hoạ, thiết kế thời trang. Từng chủ đề, bài học được xây dựng nhằm giúp các em chủ động phát triển tư duy sáng tạo, tự quyết định cách thực hành, tạo ra sản phẩm theo ý tưởng của chính mình.

Chúc các em học tập vui vẻ, luôn có những ý tưởng sáng tạo và tạo ra những tác phẩm, sản phẩm thú vị.

Các tác giả

 

Click để download Sách Giáo Khoa Mỹ Thuật 6 - Nhà Xuất Bản Cánh Diều