Xem chi tiết file PDF sách Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 7 - Lớp 7 của nhà xuất bản Cánh Diều

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Bước vào lớp 1, các em đã quen với trường lớp, thầy cô và bạn bè. Các em cũng đã thích nghi được với môi trưòng học tập ở trường trung học cơ sở và có đủ tự tin để phát huy sự sáng tạo, chủ động của mình trong các giờ học và các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc. Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các chủ đề trong sách bao quát bốn mạch nội dung hoạt động hưóng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên, hướng nghiệp và được thực hiện thông qua các loại hình hoạt động chủ yếu là Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp, Hoạt động Câu lạc bộ. Thực hiện các hoạt động trong sách, các em có cơ hội vận dụng kiến thức đã học trong các môn học khác để giải quyết những vấn đề thực tiễn, đồng thời có thể khám phá kiến thức và kinh nghiệm mới trong nhiều tình huống của cuộc sống.

Cuốn sách bao gồm 9 chủ đề. Mỗi chủ đề bao gồm: mục tiêu, giới thiệu khái quát các nội dung em sẽ trải nghiệm; những việc em cần chuẩn bị; gợi ý nội dung, hình thức tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp và các tiểu chủ đề. Mỗi tiểu chủ đề bao gồm: các hoạt động và thông điệp. Cuối chủ đề là hướng dẫn đánh giá kết quả tham gia hoạt động của em và các bạn.

Chúc các em thành công!

Các tác giả

 

Click để download Sách Giáo Khoa Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 7 - Nhà Xuất Bản Cánh Diều